top of page

תחומי התמחות

אנו מתמחים בהיבטים שונים של רגולציית טכנולוגיה ומידע, כלומר כאשר הטכנולוגיה והמידע פוגשים את המשפט והרגולציה. מעבר להתמחות המשפטית בנושאים שלנו, אנו תומכים את לקוחותינו בהבנה טכנולוגית ועסקית, ונסיון עשיר ברגולציה טכנולוגית.
ראיות וחתימות אלקטרוניות

בעולם בו רוב המסמכים מיוצרים ונשמרים בפורמט אלקטרוני, צפות ועולות שאלות משפטיות הנוגעות למהות הראייתית של מסמכים אלה במסגרת הליכים משפטיים.

 

השאלות הן רבות ונוגעות לקבילות ומשקל של מסמכים אלה בהליכים פליליים, אזרחיים ומנהליים, במשמעות של היקף הראיות העצום שניתן לגלות בהליכי גילוי מסמכים אלקטרוני (e-Discovery) ובפתרונות טכנולוגיים-משפטיים כגון חתימה אלקטרונית בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.

 

במשרדנו הבנה טכנולוגית ומשפטית עמוקה של הסוגיות הראייתיות הללו, הנובעת הן מנסיון חקירתי פרקטי של עבירות מידע, מעיסוק רב שנים במסמכים אלקטרוניים ובחתימה אלקטרונית ומהעברת קורסים בנושאים אלה בפקולטות למשפטים בישראל.

 

נתוני אשראי

 

חוק נתוני אשראי, התשס"ב-2002 מספק את התשתית להקמתם של שירותי נתוני אשראי (Credit Information Bureaus), ולהעברה של מידע שלילי וחיובי על אודות כלל תושבי מדינת ישראל אליהם.

 

מייסד המשרד שימש כרשם שירותי נתוני אשראי, ובקיא במגוון השאלות העולות מהפעלת החוק - הן באשר להגנה על זכויות האזרח שמידע על אודותם מופץ על בסיס החוק, והן במשמעויות המידעיות והכלכליות של חוק זה על שוק האשראי.

סייבר ואבטחת מידע

המידע הוא הנכס העיקרי בארגונים של חזית כלכלת המידע, והגנה עליו נדרשת ממגוון של חובות חוקיות - הגנת פרטיות, הגנה על תשתיות קריטיות, אסדרה על ידי גופי פיקוח מתמחים (בנקים, שוק ההון, בריאות, חשמל וגז וכד'). לאחרונה הוחל בישראל בהקמת מארג רגולטורי ייעודי לסייבר, הנובע מהחשיבות שהמדינה נותנות לתחום זה במסגרת תפיסת ההגנה המדינתית, ואשר באה לידי ביטוי בהקמת המטה הקיברנטי הלאומי.

 

משרדנו מלווה גופים בגיבוש אסטרטגיית הגנת הסייבר שלהם, ועיגונה המשפטי בחיי הארגון ומול גופי האסדרה. ליווי זה מבוסס על ההבנה הטכנולוגית והנסיון באבטחת מידע של מייסד המשרד והכרות עם מגוון גופי הרגולציה הפועלים בתחום בישראל.

 

תחום התמחות נוסף שלנו הוא ההתמודדות המשפטית, טכנולוגית ותקשורתית עם חובת הודעה על כשל אבטחת מידע (data breach notification).

 

פרטיות במידע

פרטיות במידע היא הרגולציה של המאה 21 - חברת המידע מבוססת כלכלת המידע מעלה שאלות מרכזיות של הכללים הראויים לעיבוד של מידע אישי.

 

כמי שהקים את רשות הגנת המידע האישי של מדינת ישראל הפועלת על מסגרת הסמכויות הקבועות בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ותקנותיו, למייסד המשרד עו"ד יורם הכהן ידע מקיף ומעמיק במכלול הסוגיות המשפטיות הקשורות בפרטיות במידע ומשטר הרגולציה החל לגביה, כגון: חוקיות איסוף מידע ושימוש בו, חובות אבטחת מידע, ביומטריה, חובות פרוצדורליות ומהותיות לפי החוק (רישום מאגרי מידע, מתן זכות עיון ותיקון, הודעה על מטרות האיסוף, דיוור ישיר, העברת מידע בין גופים ציבוריים וכד').

 

משרדנו מייעץ בכל השלבים הרלוונטיים של תכנון מערכת מידע ושימוש בה, ומתמחה בסוגיות ליבה ייחודיות כגון: פעולות אכיפה מנהלית ופלילית של הרגולטור, תובענות ייצוגיות בנושא הגנת פרטיות, תביעות אזרחיות וכד'.

חופש מידע אלקטרוני

מידע בעל ערך בפורמט דיגיטלי מיוצר ברשויות מדינה, ועל בסיסו ניתן לבנות שירותים מתקדמים לטובת החברה.

 

אנו מאמינים כי מידע ציבורי (שאינו מוגן על ידי ערכים אחרים, כגון פרטיות או בטחון) צריך להיות חופשי, ומספקים ללקוחתינו את הסיוע המשפטי בהשגת מידע בפורמט דיגיטלי מגופי מדינה, בהתבסס על חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998.

עיצוב לפרטיות (PbD), תסקיר השפעה על הפרטיות (PIA) וטכנולוגיות משפרות פרטיות (PET)

​משרדנו מאמין שחלק מאתגרי הרגולציה הטכנולוגיות, ובפרט זו הקשורה בפרטיות במידע,  יפתרו על ידי יישום נבון של טכנולוגיות הגנה ותהליכים מובנים לפיתוח מוצרים ושירותים.

 

אנו מתמחים בעיצוב לפרטיות (Privacy by Design), תסקירי השפעה על הפרטיות (Privacy Impact Assessment), ושימוש בטכנולוגיות משפרות פרטיות (Privacy Enhancing Technologies).

 

bottom of page