top of page

עורכי-דין

 

יורם הכהן
יורם הכהן

יורם הכהן ייסד את הכהן ושות' - עורכי דין בשנת 2014, לאחר סיום כהונתו כראש הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע (רמו"ט), רשות האסדרה הישראלית לפרטיות במידע, שירותי נתוני אשראי וגורמים מאשרים לחתימה אלקטרונית (היום: הרשות להגנת הפרטיות). יורם משמש גם כמנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר), המנהל את מרחב IL באינטרנט והעמותה המובילה בנושאי אינטרנט בישראל. בעבר שימש יורם וכעמית מחקר בכיר במכון למחקרי בטחון לאומי (INSS), שם הוא חקר היבטי בטחון לאומי של נושאי סייבר, טכנולוגיה ומשפט.

בשנת 2006 עו"ד הכהן מונה על ידי ממשלת ישראל להקים את רשות הגנת המידע האישי של ישראל, רמו"ט, ולעמוד בראשה. תחת הנהגתו, רמו"ט נבנתה כרשות הגנת מידע אישי מודרנית וממוקדת טכנולוגיה, וכמרכז הידע של השירות הציבורי הישראלי בסוגיות של משפט וטכנולוגיה. כראש רמו"ט הוא נשא בסמכויות של רשם מאגרי מידע לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, של רשם שירותי נתוני אשראי לפי חוק נתוני אשראי, התשס"ב-2002 ושל רשם גורמים מאשרים לפי חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001. במהלך כהונתו הוא היה אחראי למגוון של פעולות אכיפה בנושאים של פרטיות במידע, נתוני אשראי וחתימה אלקטרונית והיה שותף לגיבוש אסטרטגיית הגנת הסייבר של מדינת ישראל. כהונתו כראש רמו"ט הסתיימה באפריל 2013.

 

יורם ייצג את רמו"ט בדיוני חקיקה בכנסת, בפני הממשלה ובתקשורת. כמו כן, הוא ייצג את ישראל במגוון של פורומים בינלאומיים, לרבות כראש המשלחת הישראלית לועדת לנושאי מדיניות מידע, מחשבים ותקשורת (ICCP) ולתת הועדה לנושא הגנת הפרטיות ואבטחת המידע (WPISP) של ארגון ה-OECD (בה שימוש כסגן נשיא של WPISP בשנת 2011, וכן סגן נשיא של קבוצת המומחים לעדכון הנחיות ה-OECD בנושא הגנת פרטיות והעברות מידע בין-מדינות); כראש הכנס הבינלאומי ה-32 של נציבי הגנת מידע ופרטיות "פרטיות:דורות" בירושלים בשנת 2010, וחבר ועדת הניהול הבינלאומית של הכנס בשנים 2010-2011; וכראש המשלחת הישראלית לתהליך ההכרה של הנציבות האירופית והפרלמנט האירופי בכך שרמת ההגנה על הפרטיות במידע בישראל מספקת לצורך הכרה לפי סעיף 25(6) לדירקטיבה האירופית להגנת מידע אישי (95/46/EC).
 

ליורם הסטוריה ארוכה של יזמות בתחומי אבטחת המידע וההוצאה לאור האלקטרונית, והתמחות ייחודית בסוגיות של משפט וטכנולוגיה. הוא הקים את ה"גורם המאשר" הראשון שקיבל אישור פעולה לפי חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001, ועמד בראש הליך האפיון והפיתוח של מנוע אחזור המידע ויישומו על המידע המשפטי ב"תקדין", כלי אחזור המידע המשפטי הראשון בישראל במסגרת חברת סי.די.איי סיסטמס בע"מ. בנוסף יורם היה מנכ"ל של חברת מיוזיקנוטס בע"מ, אשר פתחה טכנולוגיות לסריקה והפצה אלקטרונית של תווי מוזיקה. לכל אורך הקריירה הטכנולוגית שלו, יורם שימש כיועץ בתחומים של משפט וטכנולוגיה, ובין היתר עמד בראש ועדה ממשלתית להמלצה על שינויי חקיקה בתחום הארכיבאות האלקטרונית(Electronic Archiving) וריכז את הועדה הממשלתית להסרה חסמים במסחר אלקטרוני בטכנולוגיות EDI
(Electronic Document InterChange).

 

עו"ד הכהן הוא מהמייסדים של המרכז למשפט וטכנולוגיה באוניברסיטת חיפה, ולימד קורסים בפקולטות למשפטים בחיפה ובמכללה למנהל על "ראיות אלקטרוניות ועבירות מחשב", ובבית הספר למנהל עסקים של הטכניון על "הבטים משפטיים של מסחר אלקטרוני". הוא חבר לשכת עורכי הדין משנת 1992, בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ובעל תואר MBA מבית הספר למנהל עסקים ע"ש רקאנטי באוניברסיטת תל-אביב (בהצטיינות).

bottom of page